پوست چرم گوسفندی

از بهترین و زیباترین انواع پوست های چرمی تولید ایران که علاوه بر تزیینی بودن، کارایی درمانی هم دارند.