چرم اشبالت

یکی از نرم ترین و لطیف ترین چرمهای نوع گاوی که امروزه طرفدارای زیادی پیدا کرده؛ به ویژه اینکه برای تهیه و تولید انواع کیف و کفش های فانتزی نیز کاربرد دارند.