لوازم چرم

انواع لوازمی که برای تهیه و ساخت محصولات چرمی به صورت دست دوز یا صنعتی، حکاکی چرم و … تولید می شوند در این دسته قرار می گیرند که بسیار متنوع اند.